Radar

Parkeringsbolaget vill ha färre p-platser

När flera stora ombyggnationer i staden drar igång samtidigt kommer omkring 7000 parkeringar försvinna tillfälligt i centrala stan, något som har upprört många. Parkeringsbolagets nye ordförande anser att bortfallet visserligen kommer något plötsligt, men att riktningen är korrekt.

– Vi behöver ta fram tillfällig parkeringsplatser som täcker upp för de som försvinner av byggena. Det är inte schysst mot alla medborgare i stan att bara ta bort plötsligt, men den långsiktiga strategin är att minska antalet parkeringar i centrala stan.

Det säger Jesper Jonsteg (MP), som är ny ordförande i Göteborgs stads parkeringsaktiebolag som förvaltar majoritetens av stadens parkeringsplatser.

Han hänvisar till den mycket uppmärksammade framtidsrapporten Rethink X som förutspår att bilägandet kommer att gå ner med 80 procent i USA till år 2030, något som han tror även kommer påverka det trendkänsliga Sverige.

– Om bara hälften av det som står där är sant, behöver vi alla tänka om ordentligt kring vad vi gör.

– Vi kommer inte att ha behovet av parkering på det sättet – infrastruktursatsningar och parkeringshusbyggen behöver ses över. Hur kan vi hantera en sådan övergång? Redan idag när vi tittar på beläggningar har vi alltid lediga platser, beskriver han.

Han beskriver en framtid där exempelvis självkörande fordon även fortsättningsvis kommer behöva utrymme i stan, men då mer som platser för att släppa av personer och gods. De mer permanenta parkeringsplatserna kan istället finnas i utkanten av staden, likt spårvagnarnas vagnhallar.

– Vi står inför ett stort teknikskifte som inte bara en nödvändighet utan även självklarhet. Vi styrs av politiken och den måste alltid ha medborgarnas intresse just nu i fokus. Så hur kan vi tänka både nutid och framtid?

– Kan vi bygga tillfälliga parkeringshus som enkelt kan ställas om till bostäder eller kontor när behoven minskar? Vad kan det vara värt för en stad som Göteborg att vara världsledande i tillfälliga parkeringslösningar? Vi har p-tal som styr men borde egentligen ha ett mobilitets-tal.

Men den här utvecklingen hotar ju företagets existens. Er affärsmodell bygger på att ta betalt för parkering. Ser du inte en risk att ni känner er hotade och därmed motverkar utvecklingen?

– Det finns en teoretisk risk men inte om man ser till människorna i bolaget, där innovation är i fokus. Vi har goda förutsättningar i Göteborg att göra något bra av det här, i och med att det är ett kommunalägt bolag och har fri wi-fi i staden exempelvis.

P-tal kallas det antal parkeringsplatser per bostad som att det ska planeras för vid till exempel nybyggnationer.