Radar

Hbtq-personer syns inte i papperen

En granskning som Göteborgsposten gjort visar att hbtq-personer osynliggörs när det handlar om hedersförtryck. Tidningen har gått igenom nästan 3000 domar och myndighetshandlingar som rör hedersvåld, tvångsgifte och LVU (lagen om vård av unga), och i inget av fallen nämndes förtryck på grund av sexuell läggning.

– Jag tror att det kan finnas dolt i många fall. En hbtq-person kanske söker hjälp för att den är utsatt för våld eller är rädd för att bli bortgift. Men den kommer inte ut och berättar inte för socialtjänsten att den är homosexuell. Det kommer ofta fram först i ett senare skede när man är i tryggare miljöer, säger Linda Hansson, verksamhetsutvecklare på Gryning vårds kompetenscentrum, till GP.

Statistiken talar för att hon har rätt: 30 procent av de som sökte stöd hos kuratorn på RFSL i Göteborg 2014 var hbtq-personer som drabbats av hedersförtryck.