Radar

Virussjukdom hotar viktig fiskart

Odlad tilapia till försäljning i Kairo.

Fiskarten tilapia är en av de viktigaste matfiskar som finns i världen och dess bestånd har stor betydelse för matsäkerheten i världen. Men nu sprids en smittsam virussjukdom snabbt bland både odlad och vild tilapia, varnar FN.

Sjukdomen, kallad tilapia lake virus, innebär ingen hälsorisk för människor. Men den kan enligt FN:s livsmedelsorganisation FAO innebära en potentiell risk för den globala matsäkerheten.

Av det skälet har organet gått ut med uppmaning till länder som importerar tilapia att genomföra åtgärder för att upptäcka och kontrollera sjukdomen. Hittills har virussjukdomen upptäckts i fem länder på tre olika kontinenter – i Colombia, Ecuador, Egypten, Israel och i Thailand.

Virussjukdomen kan leda till att fiskbestånden minskar. År 2015 beräknas 6,4 miljoner ton tilapia ha fångats eller odlats till ett värde av mångmiljardbelopp. FAO slår fast att fisken utgör en viktig byggsten för den globala matsäkerheten.

Länder som odlar tilapia uppmanas att vara vaksamma och genomföra undersökningar för att kontrollera huruvida landets fiskbestånd är drabbade och samtidigt försöka identifiera riskfaktorer som kan bli viktiga i arbetet för att minska spridningen.

Dessa länder uppmanas även att genom offentliga kampanjer försöka nå ut till fiskodlare, som ofta bedriver en småskalig verksamhet. Detta för att få dessa odlare att känna till sjukdomens kännetecken och förstå de risker som spridningen kan medföra.

Just nu genomförs kontroller av bestånden i Kina, Indien, Indonesien och inom kort även i Filippinerna, rapporterar FAO. Det är ännu inte fastställt huruvida virussjukdomen även kan smitta genom frusen fisk. Men FAO slår fast att det är ”troligt” att sjukdomen har fler spridningsvägar än de som är kända i dag och att hoten mot odlingar av tilapia på global nivå därför är ”betydande”.

Enligt organet har dödligheten i virussjukdomen varit olika stor i olika länder, men i Thailand rapporteras om bestånd där 90 procent av fisken dött.

Enligt FN-organet är tilapia den näst viktigaste art som odlas i så kallat vattenbruk, när det gäller produktionen av mat, skapandet av arbetstillfällen och som inkomstkälla för export. Fisken är viktig för miljontals människor, däribland många småodlare, understryker FAO.

Tilapia är en fisk som är ganska billig att odla, som äter det mesta och i vanliga fall är resistent mot många sjukdomar. Det gör att det är en fisk som är en mycket viktig proteinkälla i framför allt utvecklingsländer och bland fattiga konsumenter.

Världens tre största producenter av tilapia är Kina, Indonesien och Egypten. FAO ser samtidigt en stor potential i satsningar på att utöka odlingar av fiskarten i södra Afrika.