Radar

Ungdomsarbetslöshet en tickande bomb

En paneldiskussion om möjligheter till partnerskap mellan länder i Afrika och Asien.

Den unga afrikanska befolkningen väntas utgöra en femtedel av världens unga inom tio år. Miljontals nya jobb måste skapas för att fler ska kunna ta sig ur fattigdom. Afrikanska utvecklingsbanken planerar stora investeringar med syftet att skapa arbetstillfällen inom jordbruket.

Det finns nära 420 miljoner afrikaner som är mellan 15 och 35 år. Även om den ekonomiska tillväxten ökat stadigt de senaste tio åren har det inte skapats det antalet kvalificerade arbetstillfällen som krävs för de mellan 10 till 12 miljoner unga människor i Afrika som kommer ut på arbetsmarknaden varje år.

Enligt Jennifer Blanke vid Afrikanska utvecklingsbanken utgör detta en tickande bomb.

– Låt oss tala klarspråk – det är bara unga människors övertygelse om att det finns möjligheter som förhindrar pessimism och politisk oro. Unga människor som inte har några möjligheter eller – än viktigare – som förlorat tron på sina ledares förmåga att skapa möjligheter, är en säker källa till civil oro.

– Om vi inte förändrar sammansättningen av arbetskraften inom jordbruket i Afrika kommer vi inte ha några som arbetar inom jordbruket inom 20 år, säger Akinwumi Adesina från Afrikanska utvecklingsbanken.

Genomsnittsåldern bland jordbrukare i Afrika är 60 år. Akinwumi Adesina menar att det krävs ett nytt synsätt på jordbruket – att det inte handlar om en livsstil, utan om att göra affärer. Han påpekar att 65 procent av världens obrukade jordbruksmarker finns i Afrika.

– Vad Afrika gör med sitt jordbruk är inte bara viktigt för den egna kontinenten – det kommer även att forma framtiden för maten globalt, säger han.

Afrikanska utvecklingsbanken planerar att satsa 2,4 miljarder dollar per år under en tioårsperiod för att bygga väggar, infrastruktur för bevattning och lageranläggningar för att locka investerare. Banken vill förvandla jordbruket till en verksamhet där de som arbetar inom sektorn har möjlighet att tjäna pengar. Afrikanska utvecklingsbanken framhåller att kontinenten måste hålla sig framme för att kunna dra nytta av tillväxten på jordbruksmarknader som väntas öka. Sektorn beräknas omsätta biljontals dollar 2030.

Att förvandla jordbruket till en motor för tillväxt och jobb var temat för Afrikanska utvecklingsbankens årliga möte som hölls i Ahmedabad i Indien mellan 22 och 26 maj. Till mötet bjöd Afrikanska utvecklingsbanken även in unga filmskapare från Nigeria och Indien med syftet att diskutera den negativa bild av jordbruket och livet på landsbygden som förmedlas av den nigerianska och indiska filmindustrin.

I filmerna framställs det som att det endast är i de stora städerna som de ekonomiska möjligheterna finns. Enligt Afrikanska utvecklingsbanken förstärker en sådan skildring uppfattningen att jordbruket bara handlar om överlevnad för de fattiga.