Radar

Lokal maktlöshet bakom höga halter av luftföroreningar

Göteborg har länge haft höga halter av hälsoskadliga luftföroreningar. Men att få bukt på problemen ligger inte helt i stadens egna händer. Det krävs ett statligt ingripande.

När det gäller utsläppen av kväveoxid har Göteborg legat högt upp länge. Förra året steg de till och med något efter att den långsiktiga kurvan pekat nedåt några år. Det är framförallt kring de mest trafikerade vägarna som problemen är som störst.

– Där har inte kommunen fullständig beslutsmakt. De riktigt stora vägarna är ju statliga och det är trafikverket som bestämmer över dem, beskriver Erik Svensson på miljöförvaltningen i Göteborg.

En av de vägar där utsläppen är som värst är E6:an längst med Gårda där en mätstation för luftkvalitet ligger. Länstyrelsen är den myndighet som ansvarar för statens miljömål och de håller just nu på med en åtgärdsplan för den dåliga Göteborgsluften.

– Vi på kommunen jobbar med mätning och övervakning, men vi är också rådgivare och remissinstans åt åtgärdsprogrammet, berättar Erik Svensson.

En av de åtgärder som diskuterats bland flera debattörer för att komma åt den dåliga luften i städerna är att helt förbjuda fossildrivna fordon i vissa utsatta områden. Det kan man dock bara göra på de gator som kommunen själva beslutar om. Lena Malm (S), ledamot av trafiknämnden i Göteborgs stad tycker att idén är intressant.

– Det skulle bli problem om det skulle gälla alla fordon, eftersom kollektivtrafiken går i centrum och de drivs till viss del av fossila bränslen. Men delar av ett sådant förslag skulle kunna genomföras. Vi skulle kunna göra det i nya områden, såsom Frihamnen, spånar hon.

På miljöförvaltningen är ser man positivt på ett förslag om förbud.

– Det skulle vara en viktig förändring men det skulle eventuellt behövas lagändringar för att kunna införa ett sådant beslut, tror Erik Svensson. Det är inget vi har sagt som rådgivare och remissinstans till Länstyrelsens åtgärdsprogram.

Det kan alltså vara upp till riksdagen att besluta om kommunernas möjligheter att införa ett sådant förbud. Cecilie Tenfjord-Toftby är riksdagsledamot för moderaterna från Borås och deltog på ett seminarium på temat under elbilsmässan i Göteborg. Hon är skeptisk till ett förbud.

– Vi kan inte fatta beslut som människor inte förstår eller accepterar. Om man inför ett förbud behöver vi kunna garantera att det då finns fossilfria bilar som alla har råd att köpa och rimlig laddinfrastruktur, säger hon.