Radar

Ingen kameraövervakning på Lilleby camping

Länstyrelsen sa nej till ansökan om kameraövervakning på Lilleby campingplats flyktingboende. Detta trots att det finns hotbild mot de boende i området, som tidigare manifesterats genom att en bomb lämnats i området, försök till mordbrand och skadegörelse.

Ansökan skickades dock in innan bomben, som inte detonerade, hittades i området. Länstyrelsen motiverar beslutet med att det är integritetskränkande med kameraövervakning på ett område där människor bor och arbetar.

– Så vi ska komplettera med polisanmälan om bomben och hoppas de omprövar beslutet, säger Ami Höglund, VD på Svenska Semesterhem som äger campingen till Göteborg Direkt.

Kameraövervakningen är dock inte den enda åtgärd som satts in i området i försök att öka tryggheten för de boende. Polisnärvaron har ökat och det har installerats ny belysning i det området som ligger avskilt från andra