Radar

Angeredskola föredöme inom fysisk aktivitet

Svenska skolbarn rör sig minst i Norden. På Långmosseskolan i Angered har man tagit tag i problemet genom att certifiera sig inom hälsofrämjande arbete.

Hela 68 procent av svenska skolbarn är fysiskt inaktiva, enligt en ny rapport från Nordiska ministerrådet. Definitionen av inaktiv är att de inte klarar Världshälsoorganisationens (WHO) krav på minst en timmes fysisk aktivitet om dagen. Fysisk aktivitet har dessutom visat sig vara främjande för skolresultaten. Studier från Göteborgs Universitet visade att två extra lektioner idrott i veckan fördubblade oddsen på att eleverna skulle uppnå de nationella läromålen.

På Långmosseskolan i Angered arbetar man tillsammans med Angereds närsjukhus för att förebygga hälsoproblem såsom stress, fetma, undervikt och koncentrationssvårigheter. Skolan är blev nyligen först i landet med att nå ”guldnivå” i certifieringen Hälsa för Unga (HUGA).

Arbetet följs också upp av utvärderingar från eleverna. Dessa visade att fler känner högre delaktighet i studierna än tidigare.

– När man upplever delaktighet ökar motivationen för skolarbetet. Den inre motivationen är kanske den viktigaste komponenten för att lyckas med sina studier, berömmer Karin Pleijel (MP) som är skolkommunalråd i Göteborg.

– Alla sätt är bra och varje skola får utveckla sin egen modell, det viktiga är att skolan tar frågan på allvar och arbetar målmedvetet, säger hon.

Även från regeringshåll satsas det i frågorna. Nyligen lanserades initiativet ”Samling för daglig rörelse” vilket handlar om att stärka idrottsundervisningen och få till mer samverkan med idrotts- och friluftsrörelsen.