Radar

Vattennivåer låga i länet

Vattennivåerna i Västra Götaland är ovanligt låga, både i grundvattnet, i Vättern och i flera vattendrag. Grundvattennivåerna ligger under det normala i större delen av länet, enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU). Stora mängder regn krävs för att nivåerna ska återställas.

En enkät som länsstyrelsen i Västra Götaland genomfört visar att flera kommuner kan få svårt med vattenförsörjningen framöver.

– Det finns skäl att vara sparsam och inte använda stora mängder vatten i onödan, säger Anna Vickman, vattenhandläggare, på Länsstyrelsens hemsida.