Radar

Mångmiljonsatsning på fossilfritt Göteborg

Rya kraftvärmeverk ska ställas om från naturgas till biogas, ett steg på vägen mot ett fossilfritt Göteborg.

Göteborg har långt kvar till att nå överenskommelserna från klimatmötet i Paris – men nu tas ett kliv som ska flytta staden närmare 1,5-gradersmålet. En lokal klimatoffensiv inleds med en mångmiljonsatsning för att få ett fossilfritt Göteborg. – Vi vill vara en förebild på många fronter, så nu tittar vi på bilen, biffen, bostaden och börsen, säger Ulf Kamne (MP), miljökommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen.

De rödgrönas budget:

Utsläppen måste ner och klimatet räddas, menar de rödgröna. För att detta ska kunna ske krävs enligt miljökommunalråd Ulf Kamne handlingskraft i kommunerna. I sin nyligen framlagda budget satsar de rödgröna i Göteborg 80 miljoner kronor på det investeringsarbete som är nödvändigt för att få ett fossilfritt Göteborg. Vilka investeringar det handlar om är under utredning och ska vara klart i december.

– För att få veta vad det egentligen innebär att vara fossilfri, och hur vi ska kunna uppnå ett sådant mål, måste vi utreda både matproduktion, byggande, bränsle, transporter och våra plånböcker, det vill säga var vi sparar och hur.

Flera projekt är redan påbörjade. Förutom de 80 miljonerna i investeringsbudget tillkommer en rambudgethöjning på 10 miljoner per år för en fossilfri stad, en summa som efter år 2020 ökar till 15 miljoner kronor per år.

Göteborg var en av de första kommunerna att ställa sig bakom regeringens initiativ Fossilfritt Sverige, och nu gäller det att hålla sina löften. Stadsplanering och byggade behöver anpassas, då byggsektorn står för en stor del av utsläppen.

– Vi måste hitta fossilfria material och låta forskning och praktik gå hand i hand. Vi ska bygga en fossilfri förskola, där vi genom att göra det på riktigt kan förstå vad det innebär att bygga hus i fossilfritt material. Att vi har valt just en förskola som pilotprojekt är för att förskolor är en av de typer av byggnader vi bygger mest av, säger Kamne.

Rya kraftvärmeverk har börjat ställa om från naturgas till biogas, och både kraftvärmeverket och förskolan behöver få del av den stora satsningen för att kunna färdigställas och leva upp till förväntningarna. Även bilberoendet och uppvärmningsfrågan är under lupp. Målet är en tät och grön stad med väl utbyggd kollektivtrafik, och antalet solceller på kommunens tak ska enligt de rödgröna öka stadigt. En viktig åtgärd för klimatet är att stadens fordonsflotta redan är så gott som fossilbränslefri, då 92 procent av stadens fordon är miljöfordon.

– En av Göteborgs utmaningar handlar om energiproduktionen. Här finns många olika aktörer med olika intressen, både när det gäller vind och biogas. Forskarna är eniga om att Göteborg ligger i framkant, men det måste också bli ekonomiskt lönsamt. Vi har helt enkelt mycket kvar att göra, men är på god väg framåt, avslutar Ulf Kamne.

Rödgröna budgetsatsningar

Specialistgrupp för att hantera skyfall och klimatförändringarna: 3 miljoner kronor
Stadens arbete med klimatanpassning ska samordnas: 0,8 miljoner kronor
Cykelkök ska spridas till fler stadsdelar: 2 miljoner kronor
Engångsartiklar ska minska i Göteborgs stad: 0,5 miljoner kronor
Gifter i vattendrag ska börja åtgärdas (belopp ej angivet)
Källa: Göteborgs Stad