Radar

Fler missbrukare tvångsvårdas

Andelen missbrukare som tvångsvårdas enligt LVM, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, är mycket hög i Göteborg jämfört med andra städer. I fjol tvångsvårdades 91 personer i Göteborg, jämfört med 43 i Stockholm och 20 i Malmö.

Sett till städernas befolkningsmängd innebär det att andelen personer som tvångsvårdas i Göteborg är 3,5 gånger högre än i Stockholm och 2,7 gånger högre än i Malmö.

– LVM är en sista utväg för oss inom socialtjänst att bryta missbruket för personer som far väldigt illa.

– En orsak till Göteborgs höga siffror kan vara att regionens missbruksvård har för lite resurser, säger Ingvor Gunnarsson, sektorschef i stadsdelen Centrum, till Vårt Göteborg.

Hon pekar också på att många vårdplatser inom beroendesjukvården i Västra Götaland är stängda.

I dag delar Göteborgs stads socialtjänst och Västra Götalandsregionens sjukvård på ansvaret för att vårda missbrukare. När sjukvårdsplatserna minskar blir trycket på Göteborgs stad alltså större, vilket i sin tur leder till fler omhändertaganden enligt LMV.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV