Radar

Västra Götaland bäst på fosfor

Västra Götaland blev "Årets fosforlän".

Västra Götaland är det län där det görs störst insatser för att minska fosforförluster inom lantbruket. Det gör dem till ”Årets fosforlän”, en titel som delas ut av initiativet Greppa näringen, ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna och ett stort antal lantbruksföretag.

Greppa näringen erbjuder gratis rådgivning till lantbrukare med syftet att minska klimatutsläpp och övergödning samt uppnå säker användning av växtskyddsmedel. Fosforkampanjen pågår under 2016 och 2017.

– Vi vill få fler lantbrukare att ta en mer aktiv roll och genomföra de åtgärder som krävs för att minska fosforförlusterna till sjöar och vattendrag och visa att mycket kan göras med frivillighet och miljöersättningar, säger Stina Olofsson, projektledare för Greppa näringen.