Förstasidan

Mattias Gönczi

”Resten av världen var så ointressant för redaktionen på Agenda att inte ens klimatfrågan fick plats.”

Glöd – Ledare