Radar

Lav visar på bättre luft

Luftkvaliteten i Göteborg, som länge varit ett stort problem, blir bättre. Det visar ett försök med lunglav som miljöförvaltningen genomför. Lunglaven är känslig för höga halter av svavel- och kväveoxider och kan därför fungera som mätare av luftkvaliteten i ett område. År 1994 planterade Göteborgs stad ut laven i sex skogsområden i och kring centrala Göteborg och har sedan dess gjort regelbundna undersökningar av dess livskraftighet. 2016 års inventering visade de bästa resultaten hittills sedan försöket inleddes.

Det är framför allt svavelhalten som har minskat sedan 1990-talet. Även kväveoxidhalterna har långsamt blivit lägre, men de senaste åren har trenden planat ut.

– För att vi ska minska kväveoxidhalterna i Göteborg måste motorerna bli renare och trafiken genom staden minska, säger Emma Björkman, miljöutredare på miljöförvaltningen, i ett pressmeddelande.