Radar

Fler anmäler att barn far illa

Anmälningarna om att barn far illa har ökat kraftigt i Göteborg, visar statistik från Socialtjänsten. Under 2016 gjordes 17 280 orosanmälningar till Socialtjänsten, vilket är en ökning med 54 procent sedan 2014. Det är en trend som återspeglas också i övriga landet.

– Orosanmälningarna ökar över hela landet och det är oroväckande. En förklaring kan vara att det finns en större kunskap i dag om vår skyldighet att anmäla i de fall vi tror att ett barn far illa och det är viktigt att vi tar alla anmälningar på största allvar, säger Marina Johansson (S), kommunalråd med ansvar för sociala frågor i Göteborg, till Göteborgsposten.

Andelen orosanmälningar som utreds hänger dock inte med i anmälningstakten – under 2016 inleddes utredning i 37 procent av fallen, jämfört med 43 procent år 2015.