Radar

Barngrupperna i förskolan ska minska

De rödgröna vill satsa på att minska förskolegrupperna i Göteborg.

De rödgröna vill satsa på minskade barngrupper i förskolan. 150 miljoner kronor kan komma att satsas nästa år – men mycket hänger på statliga bidrag.

Stora barngrupper i förskolan har länge varit ett problem i Göteborg. I budgetförslaget för 2018 vill den rödgröna ledningen satsa på att minska dem. Närmare 150 miljoner kan komma att gå till förskolan i Göteborg, skriver Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i ett pressmeddelande.

Om det blir så mycket som 150 miljoner hänger dock på om staten vill bidra med pengar. I budgetförslaget har de rödgröna avsatt 50 miljoner för ändamålet. Resten av summan – 98 miljoner – utgörs av bidrag som stadsdelarna har ansökt om hos staten. Hur stor del av ansökningarna som beviljas kommer att stå klart i juni.

Barngrupperna i förskolan har minskat både i Göteborg och i landet i stort de senaste åren. I Göteborg går det idag 17 barn per avdelning, jämfört med 17,7 år 2012. De rödgröna vill stegvis öka satsningarna på förskolan till 60 miljoner år 2019 och 70 miljoner år 2020. För att uppnå Skolverkets riktlinjer för barngruppers storlek skulle man dock behöva satsa omkring 300 miljoner per år. Maja Andersson