Radar

Digitalisering del av ny vårdstrategi

Den nära vården ska utvecklas och sällanvården koncentreras.

I tisdags antog regionstyrelsen en ny strategi för sjukvården i Västra Götalandsregionen. De fyra huvudpunkterna i den nya strategin är att utveckla den nära vården, koncentrera vård som behövs mer sällan till färre platser, fler digitala vårdformer och tjänster ska utvecklas, och vården ska ha fokus på det som kallas för kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Förslaget föreslås av regionstyrelsen även klubbas igenom av kommunfullmäktige där partierna Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna bildar majoritet i vad som kallas Grönblå samverkan.

Men den nya strategin väntas gå igenom med ännu bredare majoritet eftersom även Vänsterpartiet, Socialdemokratierna och Sverigedemokraterna har deltagit i framtagandet av strategin.