Radar · Nyheter

V vill korta arbetstiden på förskolor och äldreboenden

 Gunnar Lundmark/SvD | Det byggs mycket i Göteborg men ändå inte tillräckligt för att möta behoven.

Vänsterpartiet i Göteborg föreslår att samtliga av kommunens äldreboenden och förskolor kortar arbetstiden för de anställda till sju timmar om dagen redan nästa år och senare till sex timmar.

Vänsterpartiets målsättning är att alla kommunala verksamheter ska ha sex timmars arbetsdag på sikt. Enligt kommunalrådet Daniel Bernmar är dock behoven störst inom just äldrevården och förskolan vilket är anledningen att de föreslår dessa verksamheter som piloter.

– Det är två kvinnodominerade arbetsplatser med hög sjukfrånvaro, i dag ligger den på omkring 12 procent. Det är alldeles för högt. Dessutom går flera i pension tidigt för att de inte orkar arbeta fram till pensionen, säger han.

Utöver att arbetsmiljön förbättras hoppas Vänsterpartiet att detta innebär att fler söker sig till dessa arbetsplatser.

– Vi är i stort behov av att anställa fler, genom att förkorta arbetstiden gör vi yrkena mer attraktiva

Förskolorna i Göteborg har ett stort underskott på förskolelärare. Ett stort problem är att det utbildas för få förskolelärare. Inte ens om samtliga som utexamineras från Göteborgs universitet skulle börja jobba i stadens förskolor skulle det täcka behovet. Det som Vänsterpartiet ser som en lösning på problemet ser moderaterna som ett sätt att förvärra det.

– Vi ska inte betala människor för att arbeta mindre. Dessutom har vi stora behov att rekrytera folk. Vi behöver inte färre medarbetare och timmar. Bara här skapas ett jättestort rekryteringsbehov, säger Jonas Ransgård (M) till GP.