Radar · Nyheter

Striden om stadsskogarna

Andreas Papagiannis | Änggårdsbergen har blivit ett mountainbike-paradis mitt i staden.

Det pågår en infekterad debatt om cyklisters tillgång till några av Göteborgs närmaste skogar: Änggårdsbergen och Delsjöområdet. På ena sidan står hundägare och miljövårdare, på den andra en grupp som nyligen hittat ut i naturen och är rädda för att stängas ute.

– Vi vill slippa de här konflikterna, de eskalerar hela tiden. Folk vet inte vad som gäller och beter sig illa, säger Mats Havström som är enhetschef för samlingar och forskning i Botaniska trädgården som ligger i anslutning till Änggårdsbergen.

– Det är någon som släpar ut stora stockar och grenar för att blockera stigen, vilket framför allt är tänkt att drabba oss cyklister, berättar Edvin Mellergård, stigvårdsrepresentant på föreningen Göteborgs stigcyklister:

Stämningen i några av de mest stadsnära naturområdena i Göteborg är irriterad. Upprördheten i de olika lägren går att utläsa inte minst i tidningarnas insändarsidor. Exempelvis menar Göran Fransson, naturförvaltare på park- och naturförvaltningen, att mountainbike-cyklisterna gör så att stigarna blir leriga:

”Leran finns på alla stigar uppe på Geteryggen, ja över allt. Det är väl i och för sig bra att dessa cyklister njuter av naturen och får motion men de förstör för alla andra. Allemansrätten kan sammanfattas som att vara varsam och att lämna naturen i samma skick som den var innan du kom. Detta gör inte alla dessa terrängcyklister. De är naturmarodörer. Förbjud terrängcykling på Delsjöreservatets stigar” skriver han i GP 30/4.

Men att terrängcykling skulle leda till mer slitage än vandring är en missuppfattning, menar Edvin Mellergård:

– Det har gjorts ett par studier från olika brukargrupper. Gående sliter lika mycket men de sliter på olika sätt. Däckspår syns tydligt i lerpölar och det är ju inte så konstigt eftersom vi kan köra rakt igenom dem. Mountainbike sliter på djupet och ger synligare spår. Gående går istället runt lera vilket breddar stigen, beskriver han.

Göteborgs stigcyklister är en förening som arbetar tillsammans med kommunerna, Länstyrelsen och andra berörda parter för att ha en dialog och hitta sätt att lösa och förebygga problem kopplade till skogstigarna. Skogarna har de senaste åren kommit att användas allt flitigare, inte minst som en följd av ett ökat intresse för mountainbike och stiglöpning. Erik upplever att föreningen har en god kontakt med kommunen gällande Delsjöområdet men att det varit svårare med Änggårdsbergens naturreservat som länsstyrelsen hanterar. En av aktörerna med stora intressen i Änggården är Botaniska trädgården som använder delar av reservatet till Arboretet – en stor och unik trädsamling.

– Det motsvarar frölagret på Svalbard. Det är forskningsmaterial som är helt världsunikt, beskriver Mats Havström på Botaniska.

I Änggårdens naturreservat är cykling tillåten i dag enligt allemansrätten. Men det gäller att visa hänsyn till gående som har företräde, och där menar Edvin Mellergård att vissa cyklister ibland har brustit.

– Det har varit konflikter med gående, en del cyklister kör fort på grusvägarna och skrämmer folk. Vi försöker jobba för att förebygga sånt i vår klubb och genom Göteborgs cykelförbund. Vi vill få till en enhetlig skyltning med förhållningsregler för cyklisterna om att till exempel visa hänsyn, säger han.

En annan aspekt som spätt på konflikten är att det inte tillåtet är tillåtet att cykla över planteringar, vilket alltså finns i Arboretet. Dessa sträcker sig över tre dalgångar och täcker stora delar av de delar av Änggårdsbergen som tillhör Göteborgs kommun. Resterande tillhör Mölndal. Eftersom det finns planteringar menar Botaniska att det redan i dag råder cykelförbud på hela detta område, medan Göteborgs stigcyklister menar att förbudet enbart gäller på de odlade träden. Området består av både odlade träd och ”naturlig beväxning”.

– Vi vill ha lite nya gränsdragningar med tydliga gränser och skyltning. Vi är positiva till att de ska kunna cykla i området där det är lämpligt. På vissa ställen är det till och med bra för naturen att det cyklas. Men nu cyklar man fritt i naturen, beskriver Mats Havström.

– Det finns några stigar som går nära deras planterade träd och Botaniska har kontaktat oss om vi kan dra om några stigar. Det gör vi gärna, och vill gärna göra mer. Men tyvärr har det gått trögare med dialogen än vad vi hade hoppats, säger Edvin Mellergård.

När stigar dras om används grenar, stenar och andra hinder för att täcka över, men Mats Havström tror inte det är tillräckligt för att skydda de odlade träden vars rötter kan skadas.

– Det verkar väldigt svårt. För allas skull är det bättre med tydliga gränser var man får cykla och inte, säger han.

Länsstyrelsen håller just nu på med en översyn av reglerna i området som vi kommer att återkomma till i Syre Göteborg.