Radar · Nyheter

De vill sätta pollinering högt upp på agendan

Ingemar Tigerberg | Anna Lind Lewin och Lotta Fabricius Kristiansen står bakom nätverket Pollinera Sverige.

Den kommande veckan arrangeras ”Pollineringsveckan” för första gången. Det är ett initiativ från nystartade nätverket Pollinera Sverige som vill lyfta pollinering bland miljöfrågorna. Anna Lind Lewin och Lotta Fabricius Kristiansen är initiativtagare.

– Det är hög tid att frågan om pollinering blir lika viktig som klimat, rent vatten och plastföroreningar, säger Anna Lind Lewin.

Mellan 19 och 27 maj arrangeras ett antal aktiviteter på temat runt om i landet. I Göteborg uppmärksammas bins viktiga roll för den biologiska mångfalden 22, 26 och 27 maj, i Botaniska trädgården, Trädgårdsföreningen och Slottskogen. Bland annat genom fröplantering, provsmakning av honung och workshops i hur man bygger ett insektshotell.

Nätverket Pollinera Sverige bildades för att samla och öka kunskap kring pollinatörerna. Artdatabanken, Naturskyddsföreningen och Swedish Society of public parks and gardens (som samlar 35 stora stadsparker i Sverige) är tre aktörer som deltar i nätverket. Grundarna är stolta över uppslutningen och har stora förhoppningar om Pollineringsveckan.

– Det ska bli en årlig hyllning till naturen. Vår vision är en folklig rörelse där förskolorna varje år i maj bakar jordbollar med ängsfrön och sprider dem på platser som behöver mer blommor, att trädgårdsägare sparar klöver och maskrosor till bina, och att Svenska kyrkan nästa år håller pollineringsgudstjänster, säger Anna Lind Lewin.

Bidöden har varit på tal i flera år, och nyligen kom ett EU-förbud av flera bekämpningsmedel som forskningen visat vara en bidragande orsak. Men frågan behöver fortsätta belysas för att vi inte ska riskera att hamna i en mycket svår situation för matproduktionen, menar Lotta Fabricius Kristiansen.

– Det finns många anledningar till att vi måste arbeta för att det ska fortsätta surra runt om i Sverige. En är att det bidrar till den vilda naturen, fågellivet och de vilda blommorna men också för att vi är beroende av pollinatörerna för vår livsmedelsförsörjning. Var tredje tugga vi stoppar i munnen är beroende av pollinering. De vilda bina är minst lika viktiga som honungsbina, säger hon.

Naturskyddsföreningen som ingår i nätverket arbetar för att Sverige ska bli ”världens bivänligaste land”. De menar att 270 vilda biarter är på väg att försvinna. För att motverka utvecklingen vill de inspirera till att bygga minst 5 000 ”vildbihotell” eftersom dessa bin saknar bra boplatser. En annan orsak till att vildbin är hotade är minskningen av blommande ängar och betesmarker.