Radar · Nyheter

Bostadsbristen – en dyr affär för staden

Omkring 670 barn i 247 familjer är akut bostadslösa i Göteborg. Som en följd av bostadsbristen tvingas staden köpa tillfälliga boenden för familjerna på hotell och vandrarhem, vilket skapat en nota i mångmiljonklassen. Det visar en granskning från SVT Nyheter Väst.

Inget barn ska tvingas leva i hemlöshet. Det är principen som Socialtjänsten arbetar efter och leder till stora kostnader för staden. Bara för stadsdelarna Angered, Centrum, Norra Hisingen, Lundby och Östra Göteborg handlar det om drygt 48 miljoner kronor för 2017. Detta är alltså en grupp människor som inte har några andra sociala problem kopplade till sig än att de är just bostadslösa. Den höga inflyttningen till Göteborg tillsammans med den tilltagande bostadsbristen ses som grundorsaker.

Carina Falkewall är sektorchef i Västra Göteborg och bevakar boendefrågor för individ- och familjeomsorgen i alla stadsdelar. Hon berättar för SVT att de i största möjliga mån försöker undvika hotell och vandrarhem men att bostadsbristen nu är så stor att det inte är möjligt att hitta andra lösningar.

– Det är mycket allvarligt, det är boendeförhållanden som inte är tillräckligt stabila för barnen, säger hon.

Utöver att det blir en instabil situation för barnen innebär förfarandet dessutom en ibland en dyr affär för staden – mellan 8 000 och 45 000 kronor per månad har stadsdelarna fått betala för familjernas boenden. Granskningen visar dessutom att det ibland även blir långvariga stopp. Som längst har familjer bott på vandrarhem i 185 dygn och i jourlägenhet i 17 månader.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV