Zoom

Manifestation för asylrätten:“Politikerna tävlar i omänsklighet”

Malin Aghed | I söndags, efter en vecka av utspel om hårdare tag i migrationsfrågan, hölls manifestationen Ta tillbaka asylrätten på Gustav Adolfs torg.

Dagens åldersbedömningar av ensamkommande är pseudovetenskap som används i politiskt syfte. Det menar barnläkaren och forskaren Henry Ascher, som talade under en manifestation för asylrätt i söndags.

– Vi kan inte röntga oss och räkna årsringar på insidan. Det finns en biologisk variation; det går inte att med säkerhet fastställa åldersgränsen 18 år.

Det sade Henry Ascher, en av talarna under den manifestation för asylrätt som anordnades på Gustav Adolfs torg i söndags av . Henry Ascher är professor i folkhälsovetenskap vid Göteborgs universitet och arbetar som barnläkare vid flyktingbarnteamet i Göteborg. Han är också ordförande i Svenska barnläkarföreningens arbetsgrupp för flyktingbarn och medgrundare till Rosengrenska stiftelsen, ett frivillignätverk som erbjuder vård till papperslösa.

De åldersbedömningar som idag görs av ensamkommande är pseudovetenskapliga metoder som används i politiskt syfte, menar han.

– Det här är något som vi läkare är väldigt uppmärksamma på, inte minst för att det kopplar så starkt till andra svarta kapitel i Sveriges historia.

Åhörarna fick därefter en kort historielektion om anstalten Vipeholm i Lund, där man mellan åren 1945 och 1955 genomförde medicinska experiment på patienter med intellektuell funktionsnedsättning. I det mest kända försöket undersökte man hur socker påverkar karies i tänderna: patienterna fick äta stora mängder kola under många års tid, vilket ledde till att de fick stora problem med karies.

– Det finns bilder man kan hitta på nätet om hur tänderna såg ut hos de här barnen. Det här var en fruktansvärd form av forskning, sade Ascher.

Han drog även paralleller till tvångssteriliseringarna och till det rasbiologiska institutet, som Sverige var först i världen med att inrätta och som inspirerade nazi-Tyskland att starta en liknande inrättning.

– Det här är övergrepp som har skett i vetenskapens namn. Men Sverige har inte varit en nazistisk diktatur, utan en demokrati under de här perioderna. Till och med ett folkhem, där den svagaste skulle vara likvärdig med alla andra.

Det handlar om De andra

Hur kunde det ske? Förklaringen, menar Henry Ascher, är densamma då som idag: det handlar om De andra. Samer, judar, personer med funktionsvariation – och idag de ensamkommande. Berättelsen om de ensamkommande har förändrats, menar han: de var barn som flytt från krig men ses nu som våldtäktsmän.

– Barn som är offer för krig, våld och terror, dem kan vi identifiera oss med och känner att vi måste stötta. Men ljugande vuxna, som kanske är terrorister och våldtäktsmän, dem vill vi inte beröra. De är de andra, som vi kan behandla hur som helst.

När manifestationen hölls hade det bara gått en vecka sedan Socialdemokraterna gick ut med sin nya, stramare migrationspolitik. Någon dag senare var det dags för Agendas stora partiledardebatt, som till stor del kom att handla om migration och invandring.

– Etablerade politiker försöker trumfa varandra i repressiva utspel. De skäms inte över att de tävlar i omänsklighet, sade Henry Ascher och fortsatte:

– Kanske tror en del att deras omänsklighet bara är riktad mot flyktingarna, men det tror inte jag. Politiker som sparkar på de mest utsatta i samhället kommer inte att vara mer mänskliga mot utförsäkrade, arbetslösa, människor i behov av LSS eller glesbygdsinvånare.

Bakom söndagens manifestation stod organisationerna Refugees welcome Sverige, Ingen människa är illegal Göteborg, Agape, Asylrättsstudenterna Göteborg, Sittstrejken i Göteborg och Rosengrenska Stiftelsen.