Radar · Nyheter

Turismens klimateffekter större än väntat

Den globala turismen medför större utsläpp av växthusgaser än vad som hittills antagits, enligt en ny studie.
Forskarnas beräkning pekar mot att turismen svarar för åtta procent av de samlade utsläppen, tre gånger så mycket som tidigare kalkyler visat.

Studien, som publiceras i Nature Climate Change, har utförts av forskare i Australien och Taiwan.
De har tagit med inte bara utsläpp från transporter till och från turistorten/landet, utan också utsläpp från transporter på själva orten, exempelvis lokalflyg, bilar och bussar.
Dessutom har man försökt beräkna hur mycket utsläppen ökar på grund av att turister äter på restauranger, bor på särskilda anläggningar och köper mängder av souvenirer.
Slutresultat: år 2009 gav den globala turismen upphov till växthusgasutsläpp i storleksordningen 3,9 miljarder ton.
Vad mera är, redan 2013 hade utsläppen ökat till 4,5 miljarder ton.

Stort avtryck

Tidigare beräkningar har antytt betydligt lägre nivåer, från 1,1 till 1,3 miljarder ton.
Skulle den nya beräkningen stämma svarar turismen för ett betydande ekologiskt fotavtryck, större än väntat.
Totalt har forskarna granskat 189 länder. De konstaterar att resenärerna från USA, Kina, Tyskland och Indien toppar utsläppsligan.
Forskarna drar slutsatsen att turismen är en underskattad faktor i klimatfrågan, och att större insatser bör göras för att minska turismens fotavtryck.

Risk för dubbelräkning

Enligt Jonas Åkerman, forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, är studien intressant, även om den innehåller en del frågetecken.
Den bygger på att man förstår hur olika sektorer i samhället köper av varandra, exempelvis byggsektorn, men är man medveten om sådana osäkerheter är den ganska trovärdig, säger han.
Ett annat problem är att det är svårt att veta hur människorna hade betett sig på hemmaplan om de inte hade varit ute och rest.
Forskarna säger själva att det finns risk för dubbelräkning, säger Åkerman.
Fast egentligen är inte resultatet så förvånande. Tar man in hela livscykelperspektivet blir siffran hög.

Fakta: Global turism

Enligt den nya studien medför den globala turismen växthusgasutsläpp i storleksordningen 3,9-4,5 miljarder ton, cirka 8 procent av de totala växthusgasutsläppen.
De allra största utsläppen orsakas av turistresor från USA till Kanada och Mexiko. Resor från USA till Storbritannien och Japan svarar också för stora utsläpp, liksom resor från Kanada till USA, Thailand till Kina, Malaysia till Singapore och Ryssland till Ukraina.
Källa: Nature Climate Change