Radar

Palmolja i vägen för mål om avskogning

Regnskog på Sumatra i Indonesien som har satts i brand för att bereda plats åt palmoljeplantager.

Palmolja är den mest konsumerade oljan i världen. En granskning gjord av P3 Nyheter visar att FN:s mål att halvera avskogningen till 2020 förmodligen inte kommer att nås, på grund av palmoljan.

FN:s mål att halvera avskogningen till år 2020 kommer troligen inte att nås. Det visar en granskning som P3 Nyheter har gjort.

– Det finns ganska lite i dag som indikerar att man skulle kunna minska avskogningen med hälften på två år, säger Martin Persson som forskar om tropisk skog på Chalmers, till P3 Nyheter.

Anledningen stavas palmolja, som är den mesta använda oljan i världen. Att regnskog skövlas för att ge plats åt palmoljeplantager bidrar till koldioxidutsläpp men också till att den biologiska mångfalden hotas.

– Avskogningen för palmolja sker primärt i Malaysia och Indonesien, med en hastighet som på fem år motsvarar hela Västra Götalandsregionen, säger Martin Persson till Syre Göteborg.

Under FN:s klimatmöte i New York 2014 beslutade ett dussintals nationer tillsammans med 30 företag och 50 organisationer att man skulle halvera avskogningen till år 2020.

Anledningen till att målet inte inte verkar nås är korruption och att länder har svaga institutioner och stora ekonomiska intressen, menar Martin Persson. Han hänvisar till Brasilien, som under en stabil politisk period lyckades få ner avskogningen med mellan 70 och 80 procent.

Det har skett mycket de senaste fem åren och i dag finns en större medvetenhet hos företagen, som satts under hård press av miljöorganisationer. De palmoljeplantager vi redan har i dag kan vi lika gärna använda, tycker Martin Persson, men vi ska inte utöka dem.

– Som konsument kan du sätta press på producenterna, men också stödja miljöorganisationer som jobbar med frågan.

– Vi kan också fundera lite över hur mycket godis, chips och glass vi behöver äta, säger han.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV