Radar

Miljön oroar – men är inte viktigaste samhällsfrågan

Klimatförändringar och miljöförstöring är de frågor som oroar svenskarna mest, enligt den nya SOM-undersökningen. Samtidigt anses de vara långt ifrån de viktigaste samhällsfrågorna.

Förändringar i jordens klimat, miljöförstöring och terrorism är de tre frågor som svenska folket är mest oroliga över inför framtiden. Det visar den senaste SOM-undersökningen, som nyligen presenterades av SOM-institutet i Göteborg. Miljörelaterade frågor intar även plats fem respektive åtta: utrotning av växt- och djurarter och försämrad havsmiljö.

Men när det gäller vilka som är de viktigaste samhällsproblemen toppas listan av invandring/integration, följt av sjukvård, skola/utbildning, lag och ordning, sociala frågor och äldrevård. Miljö/energi återfinns först på sjunde plats.

Att den ser så pass olika ut kan bero på att frågorna ställs på olika sätt, sade Maria Solevid, undersökningsledare vid SOM-institutet, när resultaten presenterades. När det gäller frågan om samhällsoro får deltagarna ange hur oroliga de är över ett antal på förhand givna alternativ, medan frågan om det viktigaste samhällsproblemet är öppen, det vill säga att man själv får ange de tre viktigaste problemen.

– När det gäller orosfrågan kanske åsikter och känslor aktiveras och formuleras först i samband med att man ser frågorna. Man har ju inte alltid övervägt alla de saker som ingår i en stor SOM-undersökning. När man helt fritt får svara på vad man tycker är det viktigaste samhällsproblemet blir svaren det man har längst fram i huvudet, det man först kommer att tänka på.

Den nationella SOM-undersökningen genomförs varje år. 2017 deltog över 10 600 svenskar mellan 16 och 85 år.