Radar · Nyheter

Unga ska lyfta valdeltagandet i Angered

Johan Nilsson/TT | Unga demokratiambassadörer ska få fler Angeredsbor att engagera sig i valet i höst.

Valdeltagandet i Angered är lågt jämfört med andra stadsdelar i Göteborg. Med några månader kvar till valet ska unga i Angered försöka uppmuntra fler av stadsdelens invånare att gå till valurnan. Initiativet är en del av projektet Angered är här, som startades 2017 av ett tiotal ungdomar i stadsdelen för att öka kunskapen om demokrati och rösträtt.

I projektet kommer unga att utbildas till så kallade demokratiambassadörer, med uppgift att informera och inspirera invånarna att blir delaktiga i samhället.
– Man måste vara en del av samhället och säga ”jag är förändringen”. Om många av oss röstar, då måste man lyssna på oss, säger Radia Al-Masri, ekonomistudent och samordnare för projektet, i publikationen Leva och bo i Angered, som ges ut av Angereds stadsdelsförvaltning.