Radar · Nyheter

Göteborg fjärde mest grönskande staden

Ingemar Tigerberg | En av alla sjöar att promenera kring i Delsjöområdet.

Göteborg är ev av de fem större städer i världen som har mest grönområden. Det visar reseföretaget Travelbirds undersökning.
– Jag är inte förvånad, säger Anders Hilmersson, författare till boken Göteborgs nya promenadguide.

Undersökningen tittade närmare på 50 av de städer som är de vanligaste resmålen och undersökte mängden grönska i städerna. Listan toppas av Reykjavik och Göteborg kommer alltså på fjärde plats med sina 314 kvadratmeter grönområden per person. Placeringen är inget som överraskar Anders Hilmersson, författare till boken Göteborgs nya promenadguide som nyligen kommit ut i en ny version.

– Jag gör ofta reklam för Göteborg för att vi har enastående förutsättningar för att få naturupplevelser. Vi har vattendragen, skärgården, älven, skogarna – det finns väldigt mycket att ta av, säger han.

De städer som placerar sig före Göteborg är Reykjavik (Island), Auckland (Australien) och Bratislava (Slovakien).  Anders Hilmersson menar att sugen efter att komma ut i naturen är stort. Det återspeglas inte minst i försäljningssiffrorna för hans bok. Den har sålts i 40 000 exemplar sedan den först gavs ut 2006, trots att den enbart handlar om promenadtips i Göteborgsområdet. Möjligen är det även ett uttryck för att Göteborgarna har svårt att hitta ut. Andra undersökningar visar att Göteborgarna inte uppfattar sin stad som särskilt grönskande. En förklaring till diskrepansen ligger kanske i att stor del av grönytorna finns på kullar som många inte färdas igenom till vardags.

– Det ligger säkert något i det, säger Anders Hilmersson. Ett sätt att komma runt det är att gå längs vatten. Då går man alltid platt. Gamla Säröbanan, längst med Säveån ganska långa sträckor, Oxsjön eller Sisjön är några exempel. Att gå längs med vatten förhöjer dessutom upplevelsen.

Just nu håller Göteborg på att förtätas med flera stora byggnationsprojekt. Ibland porträtteras det som att finns en konflikt mellan förtätning och grönytor som försvinner. Hittills är det dock få större parkområden som fått stryka på foten för byggen. Anders Hilmersson menar att kommunen visserligen förvaltar parkerna som finns i staden men är dåliga på att ta vara på utvecklingspotentialen som finns.

– Det som händer i stan är stora byggnadsprojekt, men när det gäller att ta vara på grönområden och utveckla dem så händer det väldigt lite.  Kommunen underhåller ibland dåligt, till exempel utmärkningen av vissa vandringsleder. Några nya leder ser man sällan och några nya parker har det inte dykt upp i Göteborg på hundra år, säger han.

Anders Hilmersson | Anders Hilmersson är författare till boken Göteborgs nya promenadguide
Anders Hilmersson | Anders Hilmersson är författare till boken Göteborgs nya promenadguide