Radar · Nyheter

EU-förbud mot cancerämnen i textil

Check på det ena, säger regeringen sedan EU:s medlemsländer enats om att förbjuda 33 farliga cancerframkallande ämnen i textilier.
Check på det andra blir det kanske på fredagen då ett nytt försök görs att även stoppa tre bi-dödande bekämpningsmedel i EU.

Beslutet om ämnena i textilier och skor togs i EU:s så kallade Reach-kommitté och omfattar bland annat metallerna kadmium, krom, arsenik och bly samt ett antal så kallade ftalater, som används som mjukgörare i plast.

– Det här är en riktigt stor seger. För Sverige, som ligger bakom det förarbete som ligger till grund för det beslut som nu fattats, och för alla oss som vill att Reach (EU:s kemikalielagstiftning) tillämpas på ett sätt som skyddar människor och miljö, säger miljöminister Karolina Skog (MP)

Fler beslut väntar

De stoppade ämnena betecknas som antingen cancerframkallande eller reproduktionsstörande. Miljöministern är särskilt glad över att utvecklingen nu är på väg mot att gå över från att hantera farliga ämnen i grupp, snarare än ämne för ämne.

– Vi är oerhört glada för beslutet i dag, säger Skog.

Från regeringens sida finns samtidigt hopp om ännu en kemikalieseger på EU-nivå under fredagen. Då ska den så kallade Paff-kommittén samlas för att rösta om totalförbud för utomhusanvändning av tre neonikotinoider – bekämpningsmedel som EU:s livsmedelsmyndighet Efsa pekat ut som skadliga för bin.

"Jätteviktigt"

Sverige håller tummarna för ett förbud.

– Vi kommer att rösta för förslaget som EU-kommissionen lägger fram och hoppas givetvis att det går igenom. Det är jätteviktigt för bina. Vi får upprepade gånger väldigt oroande, väldigt allvarliga rapporter om nedgången i populationen av olika typer av pollinatörer och vi vet att de är helt grundläggande i vårt ekosystem, säger Karolina Skog.

– Nu har vi fakta på bordet att neonikotinoiderna är farliga och då måste vi agera. Det är ett oerhört viktigt steg, säger miljöministern.

Fakta: Bin och neonikotin

EU-ländernas så kallade Paff-kommitté möts under fredagen för att bland annat diskutera EU-kommissionens förslag om förbud för de tre neonikotinoiderna imidacloprid, clothianidin och thiamethoxam, som utvecklats av tyska Bayer respektive amerikanska Syngenta.
Kemiskt har neonikotinoiderna, som namnet antyder, stora likheter med nikotin. Insekterna förlamas och dör vid tillräckligt stor koncentration. Mot vissa skadeinsekter är de mycket effektiva, men de drabbar även vilda bin och humlor.
Ämnena är sedan 2013 redan förbjudna i EU som bekämpningsmedel vid odling av exempelvis majs, solrosor, vete och korn, samt fruktträd innan blomning. De används dock fortfarande före blomning och vid odlingar som inte anses attraktiva för bin, exempelvis betor och potatis.
EU-kommissionen vill dock utöka förbudet, bland annat med hänvisning till en rapport från läkemedelsmyndigheten Efsa från i februari där ämnena utpekas som ett hot mot både vilda bin och tambin. Däremot ska ämnena fortsatt få användas i växthus.