Glöd · Debatt

Anknytning till Sverige skäl nog att få stanna

Foto: Erik Nylander/TT | Personer som har en anknytning till Sverige genom till exempel studier eller sociala nätverk bör kunna få uppehållstillstånd anser Grön Ungdom.

DEBATT. Krånglig lagstiftning, byråkratiskt haveri och förminskande strukturer gör att människa efter människa faller mellan systemets stolar. Resultatet blir att en mycket stor andel av dagens ungdomsgeneration går miste om att fåvara unga. Att få gå i skolan, få sin första lägenhet, första jobbet. Vara del av någonting störreän de själva. Istället lever de i alltför många fall i ovisshet och otrygghet, vilket resulterar i psykisk ohälsa, utanförskap samt segregation.

De vanligast förekommande anledningarna till att någon får uppehållstillståndär äktenskap med svensk medborgare, asyl och arbete. Men snäv lagstiftning och byråkratiskt krångel gör det alltför svårt att stanna. Och många av de som får uppehållstillstånd får oftast, efter mycket lång handläggningstid, ett tillfälligtsådant och inte ett permanent.

För att ge fler människor, och framför allt unga som riskerar att falla mellan stolarna,en rättvis chans föreslår Grön Ungdom att ytterligare skäl för uppehållstillstånd införs. Ett sådant förslag är anknytningsskäl: den som har anknytning till Sverige genom att hen antingen går i skolan, har nära relationer eller ett aktivt liv i form av ekonomiskt och/eller ideellt arbete ska ges möjlighet att fåuppehållstillstånd.

Vård för till exempel PTSD ska ocksåvara en grund till att en ska fåstanna. Att avbryta vård av en som är drabbad av psykisk ohälsa kan fåödesdigra konsekvenser för individen speciellt, samt för samhället generellt.

Sverige måste visa medmänsklighet, eftersom samhälletintehar råd att ställa grupp mot grupp och neka en stor andel av en generation möjlighet till ett värdigt och tryggt liv. Det är också viktigt att nämna att dessa individer har hela sina liv framför sig och mycket potential till att bilda ett tryggt samhälle för alla.

Många människor känner någon som antingen blivit, eller riskerar att bli, utvisad. Dessa kan förmedla att inte endast deutvisade blir drabbade utan ocksåalla anhöriga, alla de som byggt upp vänskaps- eller kärleksrelationer, kollegor och bekanta.

Det är dags för en human migrations- och etableringspolitik. Grön Ungdom tar ställning för medmänsklighet och för att införa anknytningsskäl som grund för uppehållstillstånd för unga upp till26 år.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV