Radar

Överklagar beslut om bergtäkt

Angereds stadsdelsnämnd vill stoppa bolaget Skanskas planer på att utöka din bergtäktsverksamhet mellan Gunnilse och Olofstorp. Mark- och miljödomstolen gav i mars bolaget tillstånd att utvidga täkten, ett beslut som nu överklagas av stadsdelsnämnden.

– Vi vill föra våra invånares talan eftersom verksamheten kan vara störande, säger stadsdelsnämndens ordförande Ali Moeeni (S), på Göteborgs stads hemsida.

Överklagan lämnades in den 10 april.

– Beslutet om en utvidgad bergtäkt har fattats utifrån ekologiska och ekonomiska perspektiv. Men vi skulle även vilja se att man tar hänsyn till långsiktiga sociala, kulturella och samhällsekonomiska perspektiv, säger Wenche Lerme, utvecklingsledare stadsutveckling i Angereds stadsdelsförvaltning.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV