Radar

One stop future shop kan bli Årets välfärdsförnyare

Alireza Badiee | Projektet One stop future shop i Biskopsgården är nominerat till priset Årets välfärdsförnyare.

Projektet One stop future shop i Biskopsgården har i två år stöttat nya och etablerade företagare, med särskilt fokus på unga, kvinnor och utrikesfödda. Nu har de chans att få utmärkelsen Årets välfärdsförnyare.

One stop future shop i Biskopsgården är ett projekt inom Göteborgs stad med syfte att stötta nya och redan etablerade företagare, med särskilt fokus på unga, kvinnor och utrikesfödda personer med bakgrund i företagsvärlden. Verksamheten har sitt centrum på Vårväderstorget i Biskopsgården, där entreprenörer bland annat kan få rådgivning och juridiskt stöd och gå kurser. Tjänsterna är gratis och erbjuds på sex olika språk, däribland arabiska och somaliska.

Nominerade till pris

One stop future shop startade 2016 som ett samarbete mellan Hisingens tre stadsdelsförvaltningar SDF Västra Hisingen, SDF Lundby och SDF Norra Hisingen. Nu är projektet ett av tre nominerade till priset Årets välfärdsförnyare, som delas ut av tidningen Dagens samhälle till projekt, kommuner, företag eller organisationer som har förnyat verksamheter inom den offentliga välfärden.

– Det känns jätteroligt och lite overkligt. Vi har arbetat länge i en viss riktning, där vi verkligen försökt att utmana etablerade sanningar om vad man kan göra och hur man kan tänka. Det har varit utmanande för hela vårt team, så nu känner vi en stor stolthet, säger Daniela Ölmunger som är huvudprojektledare.

Ovanlig metod

Att utmana etablerade sanningar handlar i det här sammanhanget främst om vad en kommun kan och inte kan göra för att hjälpa människor in på arbetsmarknaden. Att rikta in sig på entreprenörskap är en ganska ovanlig metod; vanligtvis brukar kommuner använda sig av praktikplatser, utbildningsprogram och arbetstillfällen i offentlig sektor. Daniela Ölmunger vill inte ställa några metoder emot varandra, utan ser entreprenörsverksamheten som ett komplement till de regelrätta arbetsmarknadsåtgärderna.

– Alla vill inte driva företag, men för de människor som kan och vill vara entreprenörer tror jag att det här är en bra investering. Egenförsörjning är en viktig del i att minska risken för social exkludering, säger hon och fortsätter:

– I teorin ser vi också att vi skulle kunna påverka den lokala arbetslösheten. Många väljer att rekrytera inom sina egna nätverk när de får ökad omsättning och möjlighet att anställa.

Daniela Ölmunger, projektledare för One stop future shop
Daniela Ölmunger, projektledare för One stop future shop.
Foto: Anders Fäldt

100 nya bolag

Under de första två åren har One stop future shop haft över 1 200 deltagare i sina olika aktiviteter och runt 100 nya företag har startats. Variationen är stor och spänner över allt från konsulttjänster och restauranger till second hand-butiker och en läkarbil.

– En man från nordafrika konstaterade att vi i Sverige återvinner mycket kartong, medan man i nordafrika saknar stora emballage.

Hans idé var att produktförädla vår återvunna kartong och koppla tillbaka till sitt hemland. Många människor bär med sig den känlan, att man vill ge någonting till samhället och inte bara få ekonomisk vinst. Daniela Ölmunger säger att One stop future shops vinnande koncept grundar sig i att arbetslaget är sammansatt utifrån målgruppens behov. Personalen har olika bakgrunder och kulturförståelser, talar många olika språk och har olika sätt att tänka kring vad som är rätt och fel.

– Mycket handlar om vem jag som besökare får förtroende för när jag kliver in genom dörren. Vi har en bra bredd i teamet.

Många partners

Hon lyfter också fram projektets många samarbetspartners: man arbetar bland annat med Röda korset, Göteborgs universitet och Business region Göteborg.

– De gör det här pro bono, utifrån samhällsintresse eller i sin forskning. Jag kan inte se hur vi hade lyckats genomföra det här utan dem, det är en helt fantastisk kompetens som de kommer in med.

Bred förankring

Att projektet har en bred politisk förankring har förstås också underlättat. – Vi har ett välfärdssystem som är uppbyggt kring att den stora majoriteten arbetar och betalar skatt, och det råder en samsyn om att det är viktigt att människor inte hamnar utanför arbetsmarknaden i femton år. Inget parti har motsatt sig det här projektet, för oavsett partiideologi är ju ingen för segregering i samhället.

Priset Årets välfärdsförnyare delas ut på Stora samhällsgalan i Stockholm den 16 maj. De övriga nominerade är Nacka kommun, som är först i Sverige med ett certifieringsprogram för gode män, och ett samverkansprojekt mellan polisen och socialtjänsten i Uppsala för att minska kriminalitet och droghandel i centrum.