Radar

Göteborg ska testas i nytt projekt för delningsekonomi

Malin Aghed | Cykelköket är ett av många olika initiativ där göteborgare redan idag kan dela på resurser.

Göteborg är en av fyra svenska städer som ingår i ett nytt nationellt program för delningsekonomi. Under tre år kommer olika strategier, modeller och erfarenheter att stötas och blötas. Det unika med Göteborgs del i projektet är stadens starka civilsamhälle, menar Tove Lund som är projektansvarig i Göteborg.

Den 23 april lanserades ett nytt nationellt program för delningsekonomi under namnet Sharing cities Sweden. Fyra svenska städer – Göteborg, Stockholm, Malmö och Umeå – ingår som så kalllade testbäddar, där delningsekonomins möjligheter och utmaningar ska undersökas.

Tjänsterna som ska testas röra främst delning av ytor, såsom lokaler, boenden och grönområden, och delning av varor och tjänster, såsom verktyg, kläder och leksaker. – Vi behöver skifta från en ekonomi som bygger på ägarskap till en ekonomi där vi genom att dela istället får tillgång till de saker vi behöver, säger Kes McCormick, programkoordinator för Sharing cities Sweden, i ett pressmeddelande.

Syftet med projektet är att stärka Sveriges arbete med att nå de globala hållbarhetsmålen och att stärka landets konkurrenskraft. Inom nätverket ska man utbyta idéer och erfarenheter, men för gemene göteborgare kommer projektet inte märkas så mycket på gatan den här första tiden. Det säger Tove Lund, som arbetar som testbäddskoordinator vid förvaltningen för konsument- och medborgarservice inom Göteborgs stad, som håller i projektet för Göteborgs del.

– Det som är unikt med Göteborg är att vi har ett väldigt starkt civilsamhälle. Många initiativ inom delningsekonomin kommer från den ideella sektorn. Dessutom har vi utvecklat Smarta kartan (en karta där olika lokala initiativ inom delningsekonomi finns utmärkta, reds. anm.), som är unik. Många städer vill göra en likadan.

I Göteborg ingår 15 partners i projektet, däribland Älvstranden utveckling, Akademiska hus och olika byggbolag, men även mindre aktörer som kläduthyrningsverksamheten Klädoteket, stadsodlingstjänsten Grow Gothenburg och Turistrådet Västsveriges delningsinitiativ Meet the Locals.

– Delningsekonomin är en viktig del i att skapa en jämlik stad, som kan hjälpa människor att ha tillgång till saker utan att äga. En socioekonomisk fråga, menar Tove Lund.

I början kommer det handla mycket om att utveckla prototyper, testa olika lösningar och dela erfarenheter. Ett av projekten är ett hållbarhetsprogram där Älvstranden utveckling ihop med byggbolag tittar på olika sätt att att integrera cirkulära lösningar och delande i ett område.

– De utvecklar nya typer av bottenvåningar med nya affärsmodeller och frågar sig hur delningstjänster kan integreras på centrala platser, säger Tove Lund. I ett annat projekt ska Akademiska hus titta på hur man kan samutnyttja ytor, skapa gemensamma kontor och utomhuskontor.

– Göteborgs stad har redan ett arbete med delningsekonomi. Sedan år 2015 har det funnits med som en del i budgeten. Det handlar om att skapa en mer resurseffektiv konsumtion med mindre miljöpåverkan och att ge tillgång utan att äga, säger Tove Lund.

De stora utmaningarna för delningseknomin handlar om betendeförändringar och att ändra normer, menar hon. Att få människor att ha tillgång istället för att äga.

– Det gäller hållbar konsumtion i stort, säger Tove Lund.