Radar

Drönare spanar efter tjuvfiskare

Under maj månad kommer länsstyrelsen i Västra Götaland att göra en särskild tillsyn av ål med hjälp av drönare. Ålen är akut utrotningshotad och förbjuden att fiska under hela året i hela Vänern. Drönaren kommer att användas i strandnära områden för att upptäcka illegala ålfiskeredskap.

Även gösen är fredad under perioden 25 april till 25 maj, vilket innebär att inget riktat gösfiske får ske inom Vänerns fredningsområden. Även här kommer särskilda tillsynsinsatser att genomföras av länsstyrelsen och Kustbevakningen, för att skydda fisken under dess lekperiod.