Radar

Alternativa boenden ger bättre hälsa

Många som bor i social resursförvaltnings alternativa boenden upplever att deras psykiska hälsa förbättrats under boendetiden. Det visar en ny intervjustudie.

Att bo på ett så kallat alternativt boende inom Göteborgs stad har positiva effekter på de boendes psykosociala hälsa. Det visar en ny intervjustudie som genomförts under fem år, där sammanlagt 400 personer har intervjuats.

Göteborgs stads alternativa boenden erbjuds till personer som på grund av missbruk eller sociala problem har svårt att få en bostad på den vanliga bostadsmarknaden. Sammanlagt finns det runt 1 200 platser runt om i staden. 61 procent av de intervjuade upplevde att deras psykiska hälsa blivit bättre eller mycket bättre under tiden på boendet. Nio av tio uppger att deras livssituation förbättrats även på det stora hela.

– Det är jättefina siffor och det är jättekul, säger Anette Hemfors, enhetschef för Boendeverksamheten träning och referens, till tidningen Vårt Göteborg.

Siffrorna talar dock inte för alla de boende eftersom endast en tredjedel av de boende ställde upp på intervju vid utflytten.