Radar

Allt fler nekas sjukersättning i Västra Götaland

Claudio Bresciani/TT | Allt färre får sjukersättning i Västra Götaland.

Antalet personer i Västra Götaland som nekas sjukersättning har ökat kraftigt. På fem år har antalet avslag nästan tredubblats, från 812 stycken år 2013 till 2 376 stycken år 2017.

David Karlsson, verksamhetsområdeschef för sjukförsäkringen inom Västra Götalands och Hallands län, säger till Göteborgsposten att ökningen beror på att man tidigare beviljat för många personer ersättning.

– Vi har haft en generösare tillämpning av reglerna för sjukpenning än vad lagstiftningen tillåter, som lett till långa sjukpenningärenden där läkarintyg och andra underlag har varit bristfälliga redan från början, säger han.

Som Syre Göteborg tidigare rapporterat har Riksrevisionen i en ny rapport konstaterat att reglerna för sjuk- och aktivitetsersättning är alltför strikta och därför behöver förändras.