Radar · Nyheter

Små ändringar i lag om ensamkommande

Thomas Johansson / TT | Demonstration i oktober vid Migrationsverkets förvar på Sagåsen i Kållered, Göteborg, mot utvisning av ensamkommande till Afghanistan.

Regeringen lägger nu fram propositionen som ska ge ensamkommande unga en ny chans att få stanna i Sverige. Trots hård kritik är förändringarna små.

För ett par veckor sedan sågade Lagrådet det lagförslag som regeringen lämnat över för ett yttrande. I yttrande skrev Lagrådet att ”gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”.
Men regeringen går nu vidare och lämnar över en proposition till riksdagen utan några större förändringar i sak. Däremot görs en del justeringar och förtydligande i lagtexten. Regeringen kommer också med en del förklaringar för att bemöta kritiken.

Lagrådet var bland annat kritisk till den korta beredningstiden. Det ansåg också att de föreslagna reglerna skulle komplicera en redan komplex lagstiftning

Vill ge ny chans

Regeringen vill ge en ny möjlighet till tillfälligt uppehållstillstånd för ensamkommande unga som vill studera. Propositionen omfattar de som sökte asyl senast 24 november 2015, som fått vänta i minst 15 månader på besked och hunnit fylla 18 år under tiden. Utvisningsbeslutet ska ha tagits tidigast den 20 juli 2016.

Lagen beräknas beröra omkring 9 000 personer. Det bedöms kosta 700 miljoner kronor i år.

För att beviljas ett tillfälligt uppehållstillstånd ska den ensamkommande studera eller ha för avsikt att studera i gymnasieskolan eller motsvarande utbildning.

Omfattande kritik

Lagrådet var också kritisk till att gränsen för vilka som omfattas dras vid om man lämnat in sin ansökan till Migrationsverket senast den 24 november 2015. Det är kritik som även andra remissinstanser har framfört.

Lagrådet påpekade att det är en helt ny princip i utlänningslagstiftningen att låta handläggningstidens längd utgöra i stort sett enda skälet för uppehållstillstånd.

Polisen har varit kritisk mot att personer med oklar identitet ska kunna beviljas uppehållstillstånd, vilket gör det svårt att veta vilka som vistas i landet.

Regeringen står dock i propositionen fast vid att uppehållstillstånd ska få beviljas även om utlänningen inte kunnat nå upp till kravet på att kunna göra sin identitet sannolik..

Lagen ska träda i kraft den 1 juli 2018. Men för det krävs inte bara stöd från Vänsterpartiet utan även från Centern (C).

C har sagt att de ger besked om de tänker rösta ja till förslaget först när propositionen ligger på riksdagens bord.