Radar · Nyheter

Satsning ska hjälpa elever med hög frånvaro

Jessica Gow/TT | Att en elev har hög frånvaro i skolan beror ofta på en komplex livssituation i övrigt.

Majorna-Linnés stadsdelsförvaltning, vårdcentralen Järnhälsan och Västra Götalandsregionen gör nu en gemensam satsning för att minska frånvaron i Majorna/Linnés skolor. Projektet riktar främst in sig på elever i årskurserna 6 och 7 som har mer än tjugo procents frånvaro, och där frånvaron är ett symptom på en besvärlig hemma- eller livssituation i övrigt.

– Eleverna med hög frånvaro är så gott som uteslutande elever med en komplex problematik där flera olika komponenter ingår, säger projektledare Minou Padellaro i ett pressmeddelande.

Ett särskilt team bestående av specialpedagog, socionom och psykologer kommer att skapas under våren. Teamet kommer att arbeta tillsammans med primärvården, som bland annat har i uppgift är att stärka föräldrarna i deras roll.

Målet med projektet, förutom att minska frånvaron, är att förbättra eevernas psykosociala hälsa och att hitta metoder för att samordna stöd från skola, socialtjänst och primärvård.

Sammanlagt satsas 9 miljoner kronor under en treårsperiod.