Radar · Nyheter

Nya råd ska ge äldre bättre mat

Robin Haldert/TT | Äldre har rätt till bra mat i en trivsam miljö, konstaterar Livsmedelsverket.

Måltiderna i äldreomsorgen ska i högre utsträckning än i dag utgå från individens behov och främja både aptit och matglädje. Det konstaterar Livsmedelsverket som nu kommer med nya råd om måltider inom hemtjänst och på äldreboenden.

En äldre person som är undernärd har fyra gånger högre risk att dö förtid. Därutöver har en undernärd person dessutom lättare för att falla, få en fraktur och utveckla trycksår.

”Mat som inte hamnar i magen kostar samhället pengar och orsakar lidande. Att få god mat i en trivsam miljö är därför ingen lyx, utan bör ses som en rättighet för alla äldre”, säger Anna-Karin Quetel, nutritionist på Livsmedelsverket som nu kommer med nya råd om hur måltiderna inom hemtjänst och på äldreboenden bör vara utformade, i ett pressmeddelande.

De nya råden trycker på behovet av flexibla arbetssätt som gör det möjligt att erbjuda olika lösningar för olika individer. Råden är också mindre detaljstyrande än tidigare.

”Det krävs att verksamheterna vågar pröva nya sätt att arbeta. Det finns många bra exempel på kommuner som lyckats och som man kan inspireras av”, säger Anna-Karin Quetel.

De nya råden trycker även på vikten av samverkan mellan olika yrkesgrupper – som verksamhetschef, biståndshandläggare, måltidspersonal och den personal som arbetar närmast de äldre.

Myndigheten konstaterar också att undernäring är en av de största utmaningarna i äldreomsorgen i dag.