Radar · Nyheter

Hamnar i Östersjön struntar i spökgarnet

Hasse Holmberg/Scanpix | Uttjänta fiskenät ställer till problem för djurlivet i Östersjön.

Förlorade fiskenät och trålar och andra typer av uttjänta fiskeredskap ställer till problem för djurlivet i Östersjön. Och hamnarna i Tyskland, Polen, Sverige och Estland är dåliga på att ta emot spökgarn, visar en ny studie från det EU-finansierade projektet Marelitt Baltic, i vilket bland andra Håll Sverige rent medverkar.

Enligt Havs- och vattenmyndigheten finns det omkring 100 mil spökgarn i Östersjön, där framförallt fiskar men även fåglar riskerar att fastna.

Endast hälften av de 50 hamnar som undersöktes visade sig ta emot spökgarn. Av de undersökta länderna var hamnarna i Estland och Sverige sämst.

Bland orsakerna till den bristfälliga hanteringen nämns bland annat resursbrist och att hamnarna prioriterar andra frågor.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV