Radar · Nyheter

Alliansen redo diskutera snabbtåg

Janerik Henriksson / SCANPIX | Höghastighetståget Shinkansen  i Japan.

Regeringen söker en bred överenskommelse om nya stambanor för snabbtåg. Projektet bedöms kosta 205 miljarder kronor och ta runt 25 år.
Alliansen har tackat ja till samtal.

De två regeringspartierna Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (MP) är nu överens om att gå vidare med det största infrastrukturprojektet i Sverige i modern tid – nya stambanor för höghastighetståg på sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö.

– Vi vill kunna färdigställa nya stambanor för höghastighet så snart som möjligt och vår bedömning är att det bör kunna ske till 2040–2045, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Regeringen sätter prislappen 205 miljarder kronor på projektet. Det är något lägre än de 230 miljarder kronor som tidigare nämnts. Enligt MP:s språkrör, klimatminister Isabella Lövin, beror det på att kostnaden kan pressas om man bygger på kortare tid. Dessutom säger hon att projekt på kontinenten visat att det går att bygga till lägre kostnad.

Har tackat ja

Regeringen skickade på tisdagen en inbjudan till samtal om snabbtågen till Alliansen och Vänsterpartiet. De har tackat ja.
Den stora frågan är finansieringen. Infrastrukturministern undviker att gå in på hur regeringen vill lösa den frågan. S har länge varit avvisande till att låna ihop pengarna, medan MP varit positivt till den lösningen.

– Det finns inga fria luncher, utan oavsett om man väljer lånefinansiering, gröna obligationer eller anslagsfinansiering, så måste man vara medveten om att allt måste rymmas inom ramen för statsfinansiella ramverket, säger Eneroth.

MP vill ha tåg som kan köra i 320 kilometer i timmen, som rejält kan korta restiden Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö och ta resenärer från Stockholm till Hamburg på fem timmar. Men ju snabbare tåg, desto dyrare blir de nya stambanorna. Trafikverket har rekommenderat 250 kilometer i timmen. Regeringen vill inte precisera vilken hastighet man nu siktar på.

– Vi är eniga om att restiden ska bli så kort att tågen kan ersätta flyget, säger Isabella Lövin.

Stänger ej dörren

Vänsterpartiet, Centern och Kristdemokraterna är positiva till höghastighetståg och är öppna för att lånefinansiering. Liberalerna (L) och Moderaterna (M) är oroade för att andra viktiga infrastrukturprojekt måste läggas åt sidan. De två partierna är dock öppna för samtal.

– Nu säger regeringen att den har hittat på ett sätt så man kan göra de här investeringarna på flera hundra miljarder utan att det belastar något annat och vi får väl se vad som ligger bakom det. Det ska bli intressant att höra, säger L:s ledare Jan Björklund.

Inom M finns kommunalråd som vill ha höghastighetsbanor, men partiledningen har hittills varit negativ.

– Hur man än väljer att gå vidare så får det inte ske på bekostnad av andra viktiga projekt eller att det inte blir inom ramen för en ansvarsfull finansiering, säger den trafikpolitiska talespersonen Jessica Rosencrantz.

Fakta: Höghastighetsbanor

Den så kallade Sverigeförhandlingen mellan staten och kommuner var 2017 klar med sitt betänkande.

Förslaget var höghastighetsbanor för 320 km/timmen Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö.

Prislappen bedömdes till 230 miljarder kronor.

Lånefinansiering föreslogs.

Upplåning genom gröna obligationer skulle utvärderas.

Båda sträckorna föreslogs vara klara cirka 2035.

Storstadsregionerna och kommuner utmed den tänkta höghastighetsbanan har i gengäld lovat bygga 285 400 nya bostäder.

Trafikverket rekommenderade förra våren höghastighetsbanor för max 250 km/timmen.

Höghastighetsbanor var en av Alliansens valfrågor 2014.

Sedan dess har Liberalerna och Moderaterna backat på grund av kostnaden.

Källa: Sverigeförhandlingen, Trafikverket