Radar

Stadsarkitekt inte orolig för jubileumsplaner

År 2021 firar Göteborg 400-årsjubileum, ett år som också står som mål för flera av stadens nya bostadsområden och trafiklösningar. Linbanan och bostäder i Frihamnen är två projekt som inte börjat byggas än, trots att det jubileet inte är mer än tre år bort.

Den som cyklar över Göta Älvbron kan med egna ögon överblicka statusen för flera av stadens utvecklingsprojekt som är tänkt vara klara till Göteborgs 400-årsjubileum. Ett av dem, bygget av Hisingsbron, är i full gång.

Men i direkt anslutning står Frihamnsområdet mer eller mindre intakt som det har sett ut under flera decennier.

Några bostadsbyggen har inte ens påbörjats, trots att planerna är att 1 000 bostäder och lika många arbetsplatser ska vara klara om bara tre år.

Förseningen har bland annat fått stadsbyggnads kontorets projektledare Mia Edström att hoppa av.

Hon menar att samarbetet mellan staden och Älvstranden AB som äger stora delen av processen inte har fungerat bra.

– Vi har sett på 2021 på lite olika sätt från Älvstranden och stadens förvaltningar. Från politiken har uppdraget varit leverans till 2021. Vi har inte riktigt gått i takt. De (Älvstranden) har bestämt sig för att 2021 inte är rimligt och möjligt, men det uppdraget har inte förändrats som vi tolkat det, säger hon till GP.

Även chanserna för att den mycket uppmärksammade linbanan ska finnas på plats till 2021 är minimala. Det skulle krävas att ingen överklagar planerna i någon av de instanser där bygget kommer att prövas, vilket knappast är troligt med tanke på att linbanan kommer att trafikera jämte många befintliga bostäder.

Detta oroar dock inte Göteborgs stadsarkitekt, Björn Siesjö. Han menar att det viktigaste är staden gör särskilda satsningar för jubileet, inte att de måste bli klara just då.

– Det gör inte så mycket. Det handlar mer om att sätta målen. Många av de projekt som skulle vara klara till 300-årsjubilieet var inte heller det. Men för eftervärlden är det viktigt att kunna visa att nu har vi en fest, säger han.