Radar

MP vill sprida Gårdstensmodell

Det kommunala bostadsbolaget har gjort innovativa renoveringar i Gårdsten. De boende har fått stort inflytande och flera har erbjudits anställningar. Som följd har Gårdsten förvandlats från en problemfylld förort till en attraktiv stadsdel med sjunkande arbetslöshet och mindre än hälften så mycket brottslighet som i Göteborg som helhet.

– Utvecklingen påminner mycket om den i belgiska staden Mechelen som lyckats bryta en negativ spiral. Tack vare ett mångårigt och målmedvetet arbete har man lyckats öka integrationen och minska segregationen, säger miljöpartiets kommunalråd Karin Pleijel i ett pressmeddelande.

Långsiktigt samarbete mellan kommun, polis, lokalt förenings- och näringsliv är en annan framgångsfaktor, menar Miljöpartiet, som nu vill sprida ”Gårdstensmodellen” till fler utsatta stadsdelar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV