Radar

Halkparadoxen får Göteborg att fasa ut gruset

Ingemar Tigerberg | Gator grusas för att ingen ska halka på isen, men när isen är borta halkar många istället på gruset.

Nästan lika många cyklister skadar sig när de halkar på gruset som när de halkar på is. Det visar statistik från Trafikkontoret som nu ska fasa ut att grusa gång- och cykelvägar. Men helt grusfritt kommer det inte vara förrän tidigast 2020.

Gator grusas för att ingen ska halka på isen, men när isen är borta halkar många istället på gruset. Denna paradox har Trafikkontoret undersökt och siffrorna visar det många misstänkt.

– Ja vi följer årligen upp skadestatistiken på cykel, då kategoriseras det i hur man föll. Och då ingår ju grus. Men vi får bara in olyckor då man har besökt akuten, säger Sara Boje af Gennäs, projektledare på Trafikkontoret.

Trafikkontorets femårsstatistik visar att nästan lika många cyklister skadat sig när de halkat på gruset (147) som på snö eller is (181).

– Ju lindrigare skadan är desto mindre chans att vi får in statistiken. Vi får inte in siffror från vårdcentraler exempelvis, säger Jenny Larsson på Trafikkontoret.

Hennes kollega Malin Månsson bedömer risken för grushalka som större än ishalka i Göteborg, inte minst på grund på det milda och fuktiga klimatet – att temperaturen här så sällan når minusgrader.

– Jag har tittat på data för ett par år tillbaka och då var grusolyckorna en större andel, beskriver hon.

Detta har fått Trafikkontoret att inleda en utfasning av gruset som halkbekämpning och istället börja sopa och använda en saltlösning.

– Principen är att vi vill använda mer salt istället för grus, beskriver Malin Månsson.

Varför används grus överhuvudtaget om det medför en så stor risk för cykelolyckor?

– Det har varit den vedertagna halkbekämpningsmetoden tidigare. Men vi har redan bytt ut gruset på många ställen, säger Malin Månsson.

Trafikkontoret har även gjort mindre undersökningar bland cyklister där den metod som man nu försöker införa i hela Göteborg har fått klart bäst betyg, det vill säga sopning och användning av saltlake. Men staden har långa avtal med de entreprenörer som utför arbete så utfasningen kommer att ta tid.

– För att kunna fasa ut flisen (gruset) så kan vi teoretiskt vara klara tidigast år 2020 men jag tror inte vi mäktar med det på grund av vår driftekonomi, säger Erika Åkerblom, på Trafikkontoret.

Målet är att bli av med gruset helt och hållet på gång- och cykelbanor. Men det gäller enbart de gator där Trafikkontoret har ansvar. För gångvägar utanför hus är vinterväglaget fastighetsägarens ansvar.

– Detta är en av de viktigaste åtgärderna för att få fler göteborgare att cykla på vintern. Många är rädd för att det ska vara halkigt, beskriver Erika Åkerblom.

Den 30 april ska allt grus vara borta från gång och cykelvägar och den 31 maj ska allt grus vara borta på samtliga platser i staden.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV