Radar · Nyheter

Markägare får böter – gjorde olaglig sjö

Vidar Ruud/NTB Scanpix | En markägare gjorde en egen, olaglig sjö.

Markägaren ville ha en sjö på sin mark och tog saken i egna händer. Nu får personen betala böter.

Ärendet hamnade på länsstyrelsen i Västmanlands bord för ungefär ett år sedan. Ett anonym tipsare berättade att en sjö skapats på markägarens ägor i Sala kommun.

– I ett skogsområde på en liten moränhöjd har det funnits en liten våtmark. Den har man grävt ut och gjort en ganska rejäl grop, jag uppskattar cirka 3 000 kvadratmeter, säger Magnus Svensson, vattenhandläggare på länsstyrelsen.

Därefter borrades en brunn bredvid, varifrån markägaren började pumpa in vatten i gropen. Ungefär 100 kubikmeter per dygn pumpades in.

– Det här är jordarten morän, en inte speciellt tät jordart. Så för att hålla en sådan här fylld med vatten måste man pumpa ganska mycket. Jag är själv lite imponerad, för det är mer vatten än man borde kunna ha där om man tittar på hydrogeologiska kartor, säger Magnus Svensson.

Mängden motsvarar ungefär en vattentäkt för 500 personer, enligt länsstyrelsens beräkningar, och kräver tillstånd.

– Risken med att ta ut för mycket vatten är att alla andra enskilda brunnar runt omkring sinar, säger Svensson.

Länsstyrelsen förbjöd mannen att fortsätta pumpa vatten, och mannen får nu också ett strafföreläggande på 70 dagsböter à 100 kronor, enligt SVT Nyheter Västmanland. Gärningen ska ha skett av oaktsamhet.