Radar

Sahlgrenska får etiskt råd

Thomas Johansson/TT | Sahlgrenska får ett etiskt råd.

Sahlgrenska universitetssjukhuset inrättar ett etiskt råd som ska vägleda i frågor som innebär komplexa och etiska avvägningar.

– Det har länge funnits ett behov av ett forum på sjukhuset för att diskutera svåra etiska frågor som uppstår i det kliniska arbetet, men även i övergripande frågor kring kostnader för läkemedel, nya forskningsrön och nya behandlingsmetoder, samt vilka konsekvenser det kan få för den personliga integriteten och patientsäkerheten, säger Lars Grip, FoUUi-direktör vd Sahlgrenska, i ett pressmeddelande. (FoUUi är förkortning för forskning, utveckling, utbildning och innovation, reds. anm.) En bakomliggande orsak till det nya rådet är de fyra fall under åren 2011–2012 där en äldre man och tre barn fick stamcellsbehandlade organ inopererade. Enligt en efterföljande extern utredning hade operationerna behövt tillstånd enligt etikprövningslagen, men något sådant söktes aldrig.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV