Radar

På väg mot den fossilfria förskolan

Pontus Lundahl/TT | När en ny förskola byggs i dag används flera hundra fossilbaserade produkter.

Lokalförvaltningen i Göteborg har som framtidsmål att byggandet i staden ska vara helt fossilfritt. Just nu ritas planerna upp för Sveriges första fossilfria förskola, men för att ro projektet i hamn behövs fler samarbetspartners.

– Det är inte bara en förskola utan så mycket mer, det handlar om att ställa om hela Göteborgs byggande. Vi använder projektet som en spjutspets med ambitionen att ställa om mot ett mer hållbart byggande generellt, säger Bodil Sjans som är projektledare på lokalförvaltningen i Göteborg.

Byggbranschen spelar en nyckelroll i Sveriges gemensamma arbete för en minskad klimatpåverkan.

Bostads- och lokalsektorn beräknas stå för mer än en tredjedel av landets totala växthusgasutsläpp och branschen börjar nu experimentera med fossilfria material och arbetsprocesser.

Med Göteborgs fossilfria förskola – eller Hoppet, som den har döpts till – tar man ett första kliv mot en klimatneutral lösning. – Vi gör någonting som ingen har gjort tidigare. Vi tittar på hela arbetsprocessen – från det att råvaran utvinns till det att materialet sitter i byggnaden. Där ingår även transport från tillverkningsplats till återförsäljare till byggarbetsplats, säger Bodil Sjans.

I en analys av en traditionell nybyggd förskola har det konstaterats att över 200 av de använda produkterna innehåller fossila råvaror, såsom fossiloljebaserade plaster, färger, limmer och isoleringsmaterial.

Fler samarbetspartners behövs

I framtagandet av biobaserade alternativ medverkar lokalförvaltningen i en rad projekt tillsammans med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Men för att ro bygget i land krävs ytterligare drivna samarbetspartners.

– Det är den största utmaningen just nu, att hitta aktörer som vill vara med och påverka den här utvecklingen. Vissa områden ligger långt fram i det arbetet medan andra inte alls gör det, säger Bodil Sjans.

Under veckan har därför representanter från lokalförvaltningen rest till Stockholm för att delta i Nordbygg, en del av Stockholmsmässan. Där har man presenterat sitt arbete och de utmaningar man står inför, i hopp om att kunna knyta kontakter med intressenter och potentiella leverantörer som kan tänka sig att vara med och färdigställa förskolan.

Syre Göteborg ringde upp Bodil Sjans under mässans första dag, efter att lokalförvaltningen haft en workshop.

– Det har varit en jättebra dag. Trots att vi skulle vara klara vid fyra är det fortfarande mycket folk kvar, så det är väldigt roligt. Det har varit många diskussioner där åsikter och funderingar lyfts fram som har varit givande, så jag är jättenöjd, säger hon.

Dyrare med fossilfria förskolor

Enligt de beräkningar som gjorts tidigare kommer prislappen för den fossilfria förskolan att landa på drygt 60 miljoner, vilket är 15 miljoner mer än kostnaden för en konventionell förskola. När satsningen föreslogs för första gången våren 2016 sade Ulf Kamne, Miljöpartiets gruppledare i Göteborg, till Göteborgsposten att den fossilfria förskolan har längre livslängd och att det väger upp för det högre byggpriset.

– Byggkostnaden blir marginellt högre, men totalkostnaden blir inte det.

Grunden för projektet sjösattes förra våren när lokalförvaltningen tilldelades uppdraget av kommunfullmäktige. Tanken var att välja ut ett av de planerade förskolebyggena och bygga den så fossilfritt som möjligt. Detta som ett steg till att konkretisera Göteborgs stads klimatstrategiska program.

Om allting går enligt planerna ska bygget påbörjas nästa höst och förskolan, som kommer ligga i Lillhagsparken, ska stå färdig i december 2020. Lagom till Göteborgs 400-årsjublieum året därpå ska barnen kunna flytta in.