Radar

Miljonsatsning ska ge fler lärare i kulturskolan

Henrik Montgomery/TT | Sveriges kulturskolor ska bli mer inkluderande.

Göteborgs universitet är ett av de lärosäten som får medel från regeringen för att utbilda fler kulturskolelärare. – Verksamheten behöver breddas med fler konstuttryck för att öka inkluderingen av barn och unga, säger Petra Frank, prefekt på Högskolan för scen och musik.

Regeringen vill att fler barn och unga ska ha tillgång till kulturskolan. Som en del i en nationell strategi för kulturskolan får sex lärosäten, däribland Göteborgs universitet, pengar för att utbilda fler kulturskolelärare. Satsningen går under namnet Kulturskoleklivet.

– Kärnan i kulturskolan är lärarna och inom några år väntar stora pensionsavgångar samtidigt som kulturskolans utbud breddas. Därför behöver vi säkerställa att fler kulturskolelärare utbildas och att personer som i dag har en konstnärlig utbildning får möjlighet till en pedagogisk utbildning, sade Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, när regeringen presenterade sin nya satsning.

Pengarna för 2018 delas ut under april och Göteborgs universitet får totalt 4,5 miljoner kronor. Nu ska den konstnärliga, den utbildningsvetenskapliga och den humanistiska fakulteten tillsammans ta fram ett kurspaket som ska vara relevanta för konstnärer inom flera olika områden.

– Kulturskolan har ju sin grund i en verksamhet riktad oftast mot musik, men verksamheten behöver breddas med fler konstuttryck för att öka inkluderingen av barn och unga, säger Petra Frank, prefekt på Högskolan för scen och musik.

Kurserna ska inriktas på konstnärligt arbete, didaktik och pedagogik samt barn- och ungdomskultur.

Under 2018 satsas 25 miljoner kronor på Kulturskoleklivet. Regeringen föreslår att satsningen ska permanentas och att 40 miljoner kronor per år ska avsättas från och med 2019. Det beräknas i så fall kunna ge 150–200 nya utbildningsplatser per år i landet.