Syre Göteborg Nummer 89 fredag, 13 april 2018
Energi

Hallå där! …

… Jonas Martinsson, producent för Vetenskapsfestivalen – en festival som pågår från 16 till 27 april med ett hundratal olika programpunkter runt om i Göteborg.

Vilken skulle du påstå är festivalens viktigaste funktion?

– Festivalen har flera viktiga funktioner. Men den absolut viktigaste funktionen är att få ut forskningen till folket. Det är inte alla som vet vilka framsteg som görs på våra universitet och högskolor. Med Vetenskapsfestivalen plockar vi ut forskningen till den breda allmänheten och sänker tröskeln för vad vetenskap innebär och vilka möjligheter det finns för dem som vill studera vidare. I svallvågorna av fake facts har festivalen blivit en ännu viktigare demokratisk plattform där utrymme ges för dialog och diskussion under trovärdiga former.

På programmet finns allt från cykelverk- stad och klädotek till samtal om plast, matsvinn, flyg och avskogning. Är miljö en av de viktigaste vetenskapliga frågorna just nu?

– Miljö och hållbarhetsfrågan finns med i allt vi gör. De flesta av oss vet att människan i dag lever över sina tillgångar och vi måste se över vårt sätt att leva. Inom forskningen är detta en het potatis och det märks inte minst i vårt program som innehåller över 80 programpunkter som lyfter hållbarhet ur något perspektiv. Däribland vår stora satsning på delande ekonomi som man kan ta del av på vår arena i Nordstan bland annat.

Om man blir rådvill när man tittar på programmet – har du några egna tips på spännande programpunkter?

– Det är svårt även för oss själva. Hade jag haft möjlighet hade jag velat gå på allt, men tyvärr kan vi inte klona oss själva än. Men jag skulle rekommendera ett besök på Liseberg och Vetenskapsrouletten, stand up på Atalante, AW på Hak för att lyssna på samtal om bland annat #metoo och vår heldag på Pustervik på lördagen 21 april, med panelsamtal, podcasts och andra interaktiva aktiviteter som lyfter vetenskap.


Nummer 89 fre 13/4-18

Fler nummer

Innehåll

Nummer 89

fre 13/4-18 Fler nummer