Radar

De fick regionens miljöstipendium

Västra Götalandsregionens årliga interna miljöstipendium delas i år ut till två initiativ: en tolktjänst via Skype och nya rutiner för kemikaliehantering i laboratorium.

På Skaraborgs sjukhus har logopedmottagningen utvecklat ett arbetssätt där tolkarna kan ha kontakt med patienter via det internetbaserade kommunikationsverktyget Skype.

Det gör att de kan undvika bilresor, men ändå få en mer direkt kontakt med patienten än via telefon.

Lena Fredriksson på bild- och laboratoriemedicin vid Södra Älvsborgs sjukhus tog fram en ny rutin för hur personal skulle hantera särskilt farliga kemiska produkter, med hjälp av metodbeskrivningar om hur kemikalierester och emballage ska tas omhand.

Stipendiemottagarna får 25 000 kronor var av Västra Götalandsregionen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV