Radar · Nyheter

Skog nära tätorter föreslås få skydd

Berit Roald/NTB Scanpix | Stadsnära skogar behöver skyddas av staten, menar Skogsstyrelsen.

Stadsnära skogar behöver skyddas bättre, anser Skogstyrelsen. När städerna växer kommer stadsnära skog i kläm, men den är samtidigt viktig för människors förmåga att hantera stress.

Precis som Naturvårdsverket tidigare föreslagit vill Skogsstyrelsen att regeringen överväger att sätta upp mål och avsätta pengar för skydd av skog som ligger nära tätorter. Samtidigt behöver kommunerna enligt rapporten bli bättre på att ta hänsyn till den här typen av skog i sina översiktsplaner.

”Det finns inga tydliga ekonomiska incitament för kommuner att bevara den tätortsnära skogen”, konstaterar utredaren Stefan Karlsson i ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV