Energi

Så förbereder du huset för vårfloden

April och maj är vårflodernas tid och i år kan de bli kraftigare än vanligt. Det gäller att förbereda sig i tid för att slippa översvämning. Det är de stora snömängderna som ökar risken för en rekordstor vårflod.

Det är de stora snömängderna som ökar risken för en rekordstor vårflod. I kombination med hög dygnsmedeltemperatur och regn kan de leda till både snabba och stora översvämningar.

Sofia Ström Bernad, pressansvarig på försäkringsbolaget If, råder husägare att redan nu förebygga risken för översvämning
-Börja med att skotta rent närmast huset och glöm inte fönsteröppningar, ventiler och rörgenomföringar.

Snön bör sedan flyttas så långt från huset som det går, tjälen i marken gör att smältvattnet inte kan tränga ner utan tar alternativa vägar.
Det är också viktigt att se till så att avloppsbrunnar på tomten är snö- och isfria och inte glömma brunnarna vid källartrappan och garageuppfarten.
En vanlig vattenskada är att smältvatten kommit in genom källardörren eller garaget för att brunnen varit frusen.
-Ta bort all snö och is och häll några kannor varmt vatten i dem, tipsar Sofia Ström Bernad.

Men det är inte bara i markplan man måste se om sitt hus. Hängrännorna bör vara fria från is så att smältvatten från taket rinner undan. Det är också viktigt att kolla upp lövuppsamlarna på stuprören, om de trycks i väg av snö och is kan smältvattnet rinna bredvid och tränga in i husgrunden.

Bor man nära vattendrag ökar förstås risken för översvämning. Kommunen och länsstyrelsen ansvarar för att bistå med barriärer och pumpar, men även här kan husägare förbereda på egen hand.
-Vårt tips är att man vallar in själv genom att fylla plastsäckar med sand och jord och placera runt huset. Och har man saker i källaren och garaget kan man palla upp dem.

Fakta: Så gör du om det blir översvämning

• Kontakta räddningstjänsten för hjälp med länspumpning om det behövs.
• Ring försäkringsbolaget.
• Flytta undan fuktkänsliga saker.
• Var noga med hygienen om avloppsvatten trängt in.
• Anmäl översvämningen till VA-verket

Fakta: Så förhindrar du översvämning

• Skotta rent runt huset. Det är särskilt viktigt vid till exempel fönsteröppningar och ventiler.
• Se till att avloppsbrunnar på tomten är snö och isfria.
• Gör rent hängrännorna så att smältvatten från taket kan rinna undan.
• Kontrollera lövuppsamlare så att de inte hamnat snett, då finns det risk för att smältvattnet rinner bredvid och tränger in genom husgrunden.
• Led bort smältvattnet från huset och till brunnen.
• Palla upp vattenkänsliga saker i källaren och garaget.
• Håll koll på prognoserna från SMHI och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV